Speak Up English Academy

Slide
ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലിക്കാൻ ഒരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ?

ഇത് ഒരു practice oriented ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയതിനാൽ 100% ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

Slide
എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ?

സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശരിയാണോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല

Slide
നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻറെ ഏത് ഭാഗത്ത് ആണെങ്കിലും അനായാസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം

Whatsapp ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide
ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലിക്കാൻ ഒരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ?

ഇത് ഒരു practice oriented ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയതിനാൽ 100% ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

Slide
എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ?

സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശരിയാണോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല

Slide
നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻറെ ഏത് ഭാഗത്ത് ആണെങ്കിലും അനായാസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം

Whatsapp ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ONLINE ENGLISH LEARNING PLATFORM

നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കി എടുത്ത സിലബസ്, ഓരോ chapter കഴിയുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ CONFIDENT കൂടി വരുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

15 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ലൊരുമാറ്റം വന്നിരിക്കും ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ  നൽകുന്നു. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ മുഴുവൻ തുകയും റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

100% fluent ആയി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിരിക്കും

ഇനി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഈസിയായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം അത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ മെച്ചത്തോടെ. ലളിതമായ ട്രെയിനിങ് രീതിയും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

0 +
Happy Students
0 +
Online Trainers
0 %
SATISFACTION
0 +
YEARS OF EXPERIENCE

ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതകൾ

LEARN FROM ANYWHERE

ലോകത്തിലെ ഏതു കോണിലിരുന്നും ഏത് സമയവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം

NO LIMITS TO LEARNING

നിങ്ങളുടെ പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും തന്നെ പ്രശ്നമല്ല

CLEAR YOUR DOUBTS

ഏതു സമയവും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു പഠിക്കാം

BEGINNER LEVEL SYLLABUS

ഏത് തുടക്കക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായ സിലബസ്

REMOVE FEAR OF ENGLISH

നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന പേടി പൂർണമായി എടുത്തു മാറ്റാം

MAILS AND CHAT EASILY

ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ മെയിൽ അയയ്ക്കാനും ഫ്രണ്ട്സിനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുവാനും എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും

IELTS, OET EXAM PREP

IELTS, OET എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്

INTERVIEW SKILLS

ഇൻറർവ്യൂ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അനായാസമായി ഏത് വ്യക്തിയുടെ മുന്നിലും ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാം

COURSE REJOIN

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കോഴ്സ് നിർത്തി വച്ചാൽ തുടർന്ന് കോഴ്സിൽ റീ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

FAQs

ദിവസവും നൽകുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന പരിശീലനം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ English ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യം നേടിത്തരും.

ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നും, ഏതു സമയത്തും നിങ്ങള്‍ക്ക് English പഠിക്കാനും സംശയം ചോദിക്കാനും ഒരു സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ അത് പറഞ്ഞുതരാനും ഒരു പേഴ്സണല്‍ ട്രൈയിനര്‍, ക്ലാസുകള്‍ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തേണ്ടിവന്നാൽ അടുത്ത ബാച്ചിൽ ചേരാനുമുള്ള സൗകര്യം, വാട്ട്സാപ്പുവഴി നേരിട്ട് സംവദിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, ദിവസവും ചെയ്യാനുള്ള പടിപടിയായ അസൈന്‍മെന്റുകള്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മേന്മകളാണ് SpeakUP English Academy ല്‍ ഉള്ളത്.

SpeakUP English Academy യുടെ കോഴ്സുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് English language കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മർമ്മമറിഞ്ഞു നിർമിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും നൂതനമായ പഠനരീതികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കോഴ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലും, സ്റ്റുഡന്റ്സിനെ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും SpeakUp വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു.
കോഴ്‌സിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും എന്ത് സഹായത്തിനും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്..കൂടാതെ chief trainer നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്.

അനായാസം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം ഒരുമണിക്കൂർ ചെലവാക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് ദിവസത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു സമയത്ത് ക്ലാസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം!

Testimonials

Shamseen Student

Though i had little bit of understanding about coaching, this course helped learned the structured way of doing it. Thanks much to the instructor for making it plain and simple for the learners.

Ram Ravi Student

Very useful. i liked and enjoyed the journey of learning in these five weeks. the instructor is very clear and taught very interestingly. Thanks to her. she looked poised and cheerful and professional

Veena Student

Really I'm very enthusiastic in this course , the instructor gives me an important information which I didn't heard before , I'm very glad to this .

    Get in touch

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ബന്ധപ്പെടുക